تخفیف طراحی فروشگاه اینترنتی

تخفیف طراحی فروشگاه اینترنتی

تخفیف سایت فروشگاهی

20% تخفیف طراحی سایت فروشگاهی برای کمک به صاحبان کسب و کار در ایام کرونا

با توجه به ایام کرونا که بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده اند و مردم از خرید حضوری امتناع می کنند، شرکت پیشگام رایان داده پژوه با تخفیف 20%ای بر روی خدمات طراحی سایت فروشگاهی خود به نوبه خود به این افراد برای گذر از این مرحله کمک میکند.