سومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی شهر هوشمند (1401)

سومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی شهر هوشمند (1401)

نمایشگاه نهایی

حضور شرکت پیشگام رایان در سومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی شهر هوشمند 12-14 تیر ماه

حضور جناب آقای دکتر احمد وحیدی، وزیر کشور در افتتاحیه سومین نمایشگاه شهر هوشمند

در غرفه شرکت دانش بنیان پیشگام رایان

محل برگزاری: تهران - مصلای  امام خمینی (ره)

زمان: 12- 14 تیرماه 1401