فاز دوم و نهایی سامانه رجیستری قلب کشور

فاز دوم و نهایی سامانه رجیستری قلب کشور

فاز دوم و نهایی سامانه رجیستری قلب کشور

رجیستری قلب کشور

سامانه رجیستری و ثبت بیماری های قلب کشور به سفارش وزارت بهداشت توسط شرکت پیشگام رایان پیاده سازی و با آدرس تجاری pcvd.ir اجرایی شد.