نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب و کار اصفهان 98

نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب و کار اصفهان 98

نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب و کار اصفهان 98

حضور شرکت دانش بنیان پیشگام رایان در اولین دوره نمایشگاه کسب و کار در اصفهان 16-19 مرداد در نمایشگاه پل شهرستان

اولین نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب و کار اصفهان که از 16 تا 19 مرداد 1398 در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های استان اصفهان برگزار شد، با هدف ایجاد فضایی برای عرضه توانمندی شرکت های فعال در حوزه های مشاوره، بازاریابی، تبلیغات، برندسازی، ثبت مالکیت، کانون های اگهی و تبلیغات و … بوده است.


این یک نمایشگاه متفاوت برای حضور مدیران کسب و کار و علاقه مندان به راه اندازی کسب و کار می باشد.
نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب و کار اصفهان ۹۸نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب و کار اصفهان ۹۸نمایشگاه بازاریابی، تبلیغات و مدیریت کسب و کار اصفهان ۹۸