بازدید وزیر ارتباطات و اطلاعات از غرفه شرکت پیشگام رایان

بازدید وزیر ارتباطات و اطلاعات از غرفه شرکت پیشگام رایان

دیدار-وزیر-پیشگام-رایان

حضور وزیر ارتباطات و اطلاعات در غرفه اختصاصی پیشگام رایان

در بیست و ششمین دوره از نمایشگاه بین المللی الکامپ وزیر محترم ارتباطات و اطلاعات هم حضور یافتند و از غرفه‌ها بازدید نمودند. 

جناب دکتر زارع پور ضمن بازدید از غرفه اختصاصی پیشگام رایان با دستاورد‌های این مجموعه نیز آشنا گردیدند و با آقای مجید شهسواری و تیم شرکت پیشگام رایان گفتگو کردند.

دیدار-وزیر