مشخصات متقاضی


وضعیت نظام وظیفه:*


وضعيت تاهل:*


آیا قصد مهاجرت دارید؟:*

علاقه مندی ها :*


مهارت ،اطلاعات و تجربیات

میزان آشنایی شما با زبان انگلیسی:*

آيا شما حاضر به سپردن ضمانت مالي هستيد؟

لطفا یکی از دسته بندی های مشاغل را انتخاب کنید و تنها فرم یکی از این دسته بندی را پر نمایید.

استخدام

در کدام زمینه تمایل به همکاری دارید؟:*

آخرین مدرک تحصیلی

کارآموزی

مي توانيد تعهد دو سال كار در اين شركت را بدهيد؟

در کدام زمینه تمایل به کارآموزی دارید؟